То е с капацитет за 500 души
Укритието, предназначено за евакуация при извънредна ситуация, което се намира под сградата на Средно училище „Трайко Симеонов“ в кв. „Боян Българанов“ в Шумен е в готовност за използване по предназначение, съобщиха от общината. 

Пожарната със съвети какво да правим при завишена радиация

Убежището е предоставено на Община Шумен за ползване и стопанисване през 2012 година от държавата. То е от първа категория, в добро техническо състояние и може веднага да бъде приведено за използване по предназначение.

Това е единственото скривалище на територията на общината, което администрацията има ангажимент да поддържа и стопанисва. През последните години помещението се използва за база на Доброволното общинско формирование, като се съхранява самото оборудване на доброволците.

Към момента то се използва за тази цел, тъй като законодателството позволява скривалищата да се ползват и за други нужди, без да се нарушава структурата им.

Пожарната публикува списък на скривалищата у нас

Скривалището е с капацитет за 500 души. То разполага с всички необходими вентилационни системи - филтърна вентилационна система, а също и система за регенерация на въздуха. Има хранилище, санитарен възел, дизелов агрегат в случай на прекъсване на електроснабдяването, както и течаща вода.

Вратите на помещението са херметизирани. Укритието под Средно училище „Трайко Симеонов“ е предназначено за защита в случай на авиационно нападение, използване на химически отровни вещества, радиационно и биологично заразяване.
БТА