"България разполага със 704 колективни средства за защита - скривалища и противорадиационни укрития, което е значителен брой", съобщи главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) по време на изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

"Ползваме повода от международната обстановка да проверим укритията, а не защото е постъпила информация, че ще ги ползваме", акцентира вътрешният министър Бойко Рашков и добави, че те дълги години не са били поддържани. Той уточни, че е нормално да се правят такива проверки, както е била извършена и проверка за наличностите от йодни таблетки, след което правителството е взело решение да отпусне средства за попълване на тези с изтекъл срок.

Николов обясни, че от всички укрития, скривалищата, които предоставят по-висока степен на защита, са 551. От общия брой 153 са за защита от радиационно замърсяване; 269 броя са собственост на МВР, а 287 са собственост на производствени обекти, останалите са държавни и друга собственост.

Скривалищата от първа категория в добро техническо състояние са 31 броя. От втора категория, в задоволително състояние, са 187, в лошо техническо състояние са 165 броя, а неизползваеми са 101 броя. Директорът на ГДПБЗН отбеляза, че като конструкция скривалищата са много добри, но оборудването на някои е повредено. Той допълни, че всички нови кооперации имат подземни паркинги, които могат да се използват също за укритие, както и паркингите на моловете и метрото в София.

По думите на Николов до началото на следващата седмица ще бъде създаден електронен регистър, на който всеки един гражданин да може да види къде е адресът на всяко укритие и най-близкото до него. Той съобщи още, че е изпратено писмо до областните управители и кметовете на общини, които да извършат контрол и преглед на укритията в техните райони, а също така да бъдат почистени.

Главен комисар Николов съобщи още, че до средата на годината гражданите ще могат през смартфоните си да получават съобщение за предстояща опасност, каква е тя и какво следва да направят. Той допълни, че съвсем скоро България ще разполага и с национален план за намаляване на риска от бедствия, в който ще са посочени отговорните структури и ведомства, както и задълженията им. Също скоро ще влезе в употреба система за мониторинг за опасностите като корита на реки, свлачища и други. 
БТА