ШУ ще участва в проучване за професионалната ориентация на студентите
ШУ ще участва в проучване за професионалната ориентация на студентите / netinfo

Шуменският университет ще вземе участие в Националното проучване на професионалната ориентация и мотивация на студентите в България. То ще стартира днес и ще се проведе чрез кариерните центрове на висшите училища. В ШУ също се сформира Кариерен център за студенти, с ръководител Тасин Тасинов.

Проучването ще се проведе от Hewitt Associates и стратегическия им партньор за България - Мандей Инсайт, Фондация на бизнеса за образованието, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (USAID) и Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ). В него ще се включат активно и университетските кариерни центрове в цялата страна.

Изследването е пилотно за нашата страна и ще даде възможност да се проследят очакванията, нагласите и подготовката за професионална реализация на днешните студенти, от които зависи бъдещият икономически растеж на България. Резултатите ще бъдат представени в края на януари 2008 година.

Мнението на младите хора ще е особено полезно за работодателите при устновяване на атрактивни позиции за работа и стаж, които да провокират мотивацията на студентите. Фокус на изследването ще бъде мнението на студентите на теми, свързани с кариерата, работодателите и предпочитаните професии и сектори от икономиката, обясни Светла Симидчиева, която е управляващ съдружник на Мандей Инсайт. Методологията е разработена от международния екип на Hewitt, който има дългогодишен опит в изследването на ангажираността и мотивацията на персонала. Проучването има за цел да обхване поне 10 % от студентите в страната и се организира на базата на структурирани въпросници.