Ще обучават младежи как се пишат проекти в Търговище
Ще обучават младежи как се пишат проекти в Търговище / netinfo

Еднодневен обучителен семинар на тема „Как да пишем проекти от донорски програми и фондове” организира Центърът за младежки дейности и инициативи – Търговище на 18 октомври.

Семинарът е насочен към ученици от 9 – 10 клас, като основната цел е да се разясни съдържанието на основните документи, формулярите и насоките за кандидатстване, които се използват при подготовката на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна помощ по оперативните програми. Обучението се провежда в рамките на проект „МИКЦ – Информация и консултация – подкрепа навреме за младите хора в Търговище”, изпълняван от Сдружение „Мисионис” в партньорство с ЦМДИ – Търговище и Община Търговище.

Проектът се финансира от Държавната агенция за младежта и спорта.