Решен е проблемът с водоснабдяването на Суха река, Мокреш и Златар
Решен е проблемът с водоснабдяването на Суха река, Мокреш и Златар / netinfo

Въпросът за режима на водоподаването за питейни нужди в някои населени места от област Шумен е бил обсъждан на среща между областният  управител Тодор Тодоров и директора на В и К Шумен - инж. Светлозар Дамянов, съобщиха от пресцентъра на областна администрация. "Нека населението на Шумен, Велики Преслав и Търговище не се притеснява за снабдяването с питейна вода от язовир "Тича", е казал в началото на срещата областният управител. В язовира има достатъчно воден обем и не трябва да съществуват притеснения относно нормалното водоподаване за питейни нужди на населението

Инж. Дамянов е обяснил, че започват ремонтни работи, чрез които ще бъдат решени проблемите с нормално водоснабдяването в селата Струйно и Костена река. Старата водопроводна мрежа, липсата на проводимост и големите загуби са основните причини, които водят до режим на водоподаването в летните месеци.

В началото на следващата седмица в с. Струйно започва подмяната на тръби на довеждащ водопровод. Очаква се ремонтът да приключи до две седмици.

С цел преодоляване на режима на вода във високата зона на с. Костена река следващата седмица започва монтиране на допълнителна помпа, както и изграждане на нов водопровод с дължина 700 м. С това окончателно ще се реши проблемът и ще започне нормалното водоподаване в селото. Очаква се ремонтните дейности да приключат до три седмици.

Тодор Тодоров е посетил помпена станция "Геленика" от водоснабдителна система "Драгоево", където се е срещнал с началника на район Велики Преслав инж. Иван Иванов.

Инж. Иванов е съобщил, че проблема с водоснабдяването на селата Златар, Суха река и Мокреш вече е отстранен. В резултат на работата на инженерно-техническия състав на В и К - Шумен е извършена цялостна реконструкция на помпената станция и е изградена автоматизирана система за управление на водоснабдяването.