Рада Спасова: Общинският медиен център загива!
Рада Спасова: Общинският медиен център загива! / netinfo
След много разгорещени дебати шуменските общински съветници приеха годишните счетоводни отчети на едноличните общински търговски дружества. С отделни гласувания местните парламентаристи решиха и да бъде свалена отговорността от ръководителите на дружествата за финансовите резултати, които отчетоха за 2006 година.

Ябълката на раздора в сесийна зала стана Общинския медиен център, загубите на който са общо 52 000 лв за миналата година.

Заради лошите финансови резултати, общинският съветник Рада Спасова поиска оставката на шефа на центъра Дияна Желязкова, но след като отговорността от директора бе свалена, Спасова оттегли предложението си. Съветникът Иван Капралов обаче настоя искането за отстраняване на Дияна Желязкова да бъде гласувано. 15 от съветниците бяха против, 14 гласуваха „за” и 3-ма се въздържаха.

След като стана ясно, че Желязкова остава на поста, Рада Спасова се обърна към общинските съветници с думите: „Общинският медиен център загива! Не разбрахте какво направихте току-що!"

По-рано, по време на дискусиите, Дияна Желязкова обясни, че около 40 000 лв. от загубите се дължат на в-к „Шумен”, който е продължил да излиза 4 месеца, след като тя е станала директор. Според нея, загубите от вестника са били 10 000 лв. на месец. Дияна Желязкова каза, че е искала разрешение от общинския съвет и общинска администрация вестника да бъде закрит, но те не са раегирали. Съветникът Иван Капралов контрира, че не е необходимо общинския съвет да гласува закриването на вестника.

Кметът Веселин Златев подчерта, че не носи отговорност за финансовите загуби на общинските дружества, включително и на медийния център. Той поиска да бъде направено сравнение между програмите на директорите и резултатите след тяхното управление. Златев допълни още, че и към момента не разполага с някои от програмите за развитие на общинските дружеста.

В зала 363 общинският съветник Христо Дечев представи финансов анализ, който е изготвил за 13-те общински дружества. Според него 5-те най-проблемни, по отношение на финансовите резултати, са Общински медиен център, Общински пазари, Медицински център "Дент", Кожно-венерическия диспансер, както и Медицински център I.