Предстоят търгове за терени и язовири в Търговище

Предстоят търгове за терени и язовири в Търговище
Предстоят търгове за терени и язовири в Търговище
На 29 октомври от 14 часа в зала 74 на Община Търговище ще бъдат проведени търгове с тайно наддаване за отдаване по наем на помещения за срок от 5 години – на ул. „Елена” и „Цар Симеон”, отредени за търговска дейност, помещение на третия етаж в зала „Дечко Стефанов”, барака на ул. „Бенковски”, място за склад в Буйново, помещения за здравна дейност в кметствата в Кръшно, Росина, Копрец и Кошничари.

Ще се проведе и търг за отдаване под наем на терен за билборд на ул. „Никола Маринов”. Ще се състоят търгове за наемане на два терена за павилиони до бл.36 в кв. „Запад”2, а също ще има отдаване под наем за не повече от 5 години на язовири в Търновца и Острец, които са публична общинска собственост.

Предвидено е и провеждането на търг за наемане на терени за кафе-автомати в сградата ПФА „Мизия”, Кукления театър и Центъра за административно обслужване в Общината. Предложенията за участие в търговете трябва да се внесат в деловодството на Община Търговище до 17 часа на 28 октомври. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжната документация. Подробности в стая 61 на местната администрация.