Отрицателен прираст отчитат в Търговищко
Отрицателен прираст отчитат в Търговищко / netinfo
През 2007г. в област Търговище са родени 1 337 деца, от тях 668 са момчета и 669 момичета. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 19 деца, но коефициентът на раждаемост за област Търговище е 9.95% и е по-висок от средния за страната – 9.8%, сочат данните на Териториално статистическо бюро.

През 2007г. броят на починалите в областта е 2 057 души, което е увеличение със 17 човека в сравнение с предходната година.

Минус 728 души е отчетения естествен прираст за областта, според данните на статистиката.

През 2007г. е намалял броя на сключените бракове като цяло. В областта са регистрирани 435 юридически брака, които са с 52 по-малко от 2006г.  С 57 по-малко са и разводите -179.