Областният управител оспорва в съда решение на ОбС-Каолиново
Областният управител оспорва в съда решение на ОбС-Каолиново / netinfo

Областният управител оспорва в съда решение на Общински съвет - Каолиново. Делото по жалбата на губернаторът е насрочено за разглеждане от Административния съд на 17 февруари от 9:30 часа.

Решението касае прекратяване на съсобствеността между община Каолиново и ПК „Добруджа" за  имот в село Тодор Икономово. Дава се съгласие кооперацията да продаде частта си на друг потенциален купувач и се възлага на кмета на Община Каолиново Нида Ахмедов да продаде частта на общината на същия. Сумата, за която имота ще бъде купен е 8 536  лева.

Той представлява дворно място от 2 316 кв.м., на което е построен хранително-вкусов комбинат с разгъната застроена площ от 1 242 кв.м., състоящ се от следните сгради -  сладкарски цех, цех за закуски и цех за боза.

Според губернаторът на област Шумен приетото решение противоречи на редица разпоредби от Закона за общинската собственост. Към протокола от заседанието на Общинския съвет няма приложен акт за общинска собственост на имота, такъв не се упоменава нито в решението, нито в съпътстващата документация. Не е представена и пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, липсва информация за данъчната оценка на имота и е нарушена процедурата за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.