Недим Генджев се жалва в съда срещу кмета на с. Избул
Недим Генджев се жалва в съда срещу кмета на с. Избул / netinfo

В Шуменски административен съд е образувано дело по жалба на Недим Генджев срещу отказ на Общинска избирателна комисия – Нови пазар да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на с. Избул Недрет Мехмед.

 

 

Избирателната комисия е била сезирана от Недим Генджев с искане за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на с. Избул на основание чл. 42, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация –  поради заемане на друга длъжност по трудово или служебно правоотношение. В заявлението се твърди, че Недрет Мехмед е назначен на длъжността имам – хатип на селото, което пораждало служебно и длъжностно правоотношение с Главното мюфтийство на Република България и е основание за предсрочно прекратяване на неговите пълномощия.

 

 

С писмо Общинска избирателна комисия – Нови пазар е уведомила Генджев, че е извършена проверка, при която е установено, че не са налице основания за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета. В писмото е цитиран протокол от 02.02.2008г. на Мюсюлманското настоятелство – с.Избул, видно от който за имам на с.Избул е избран Хърфан Осман Мехмед, както и удостоверение от 26.01.2009г., с което Районно мюфтийство – гр. Шумен удостоверява, че Недрет Ремзи Мехмед не е назначаван със заповед и не е заемал длъжността имам на с.Избул.

 

 

В жалбата до Административен съд – гр. Шумен Недим Генджев твърди, че издаденият акт е незаконосъобразен, тъй като не е спазено изискването за форма и не са изяснени всички факти от значение за случая. Представени са доводи относно наличие на писмени доказателства, удостоверяващи, че Недрет Мехдед изпълнява функциите на имам – протокол от 22.06.2007г. за избор на имам, както и документи, подписани лично от Недрет Мехмед в качеството му на имам.