Найлонови торбички замърсяват района около шуменското сметище
Найлонови торбички замърсяват района около шуменското сметище / Дарик-Шумен

Районът около сметището за битови отпадъци в Шумен, в близост до кв. „Дивдядово" е замърсен от безброй найлонови торбички и пластмасови шишета. За тази проблем съобщиха пред Дарик жители на квартала и бизнесмени, които имат обекти в близост до пътя за сметището. От там ежедневно минават камионите, които са ангажирани със сметоизвозването на битовите отпадъци от града и по-малките населени места и полето е осеяно с много найлонки.

„Това положение е от доста години и всичко това е пред погледа на жителите в района и на хората, които минават по пътя към Велики Преслав", обясни Петър Петров, бизнесмен, чиято фирма има обект в края на кв. „Дивдядово". Той апелира местните власти, а и гражданите да се ангажират и да почистят района около сметището. „Трябва всички да помогнат за разрешаването на този проблем, понеже тези отпадъци природата не ги рециклира, така че редно е да си почистим и да бъде приятно за всички", каза още Петров.

От Община Шумен обясниха, че поне два пъти годишно се предприема ръчно почистване на разпилените найлонови торбички. През тази пролет това не е извършено до момента заради неподходящите атмосферни условия.

Найлонови торбички замърсяват района около шуменското сметище
netinfo

„Като по-трайна мярка е организирана услугата по сепариране на всички смесени битови отпадъци преди постъпването им в депото. Това ще рече, че тези леки фракции няма да намират вече място в депото", поясни Кръстинка Радушева - гл. експерт „Екология" в местната администрация. По думите й, през годините не се наблюдава намаляване на употребата и изхвърлянето на найлонови торбички, поради което общината е предприела мерки. След проведена процедура на 19 февруари вече е сключен договор за сепарираща инсталация и се очаква до края на тази година тя да заработи.

Като друга мярка, която също би спомогнала за решаването на проблема местната администрация е изработила и проект за лесозащитен пояс около шуменското сметище, но финансиране за изпълнението му на този етап няма.

Найлонови торбички замърсяват района около шуменското сметище
netinfo