Два случая на наети на работа деца без разрешителни
Два случая на наети на работа деца без разрешителни / сминка: www.flickr.com

От началото на настоящата година са констатирани два случая, при които непълнолетни са били наети на работа без за целта да има издадени разрешителни, каза днес Стела Метоиева, директор на Дирекция Инспекция по труда – Шумен. Издадените разрешителни за работа на деца, ненавършили 18 г. са общо 18. В повечето случаи те работят като бармани или сервитьорки, уточни Методиева.

 

Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства Венета Господинова обясни, че в момента екипът й работи превантивно с общо 49 деца, които за застрашени от отпадане от училище. Причините са социални - често пъти тези деца произхождат от бедни семейства, които не могат да им осигурят образование, понякога ги карат да просят или да извършват тежък физически труд и така да издържат семействата си. Най-малките, с които служителите на Комплекса работят, са на около 9 г.  

 

Една от причините децата да стават жертва на експлоатация е, че не знаят правата си. Много често работодатели или родители експлоатират труда им. Една от най-сериозните последици за подрастващите, които стават жертви на тежък детски труд, е отпадането от училище или това, че те изобщо не започват обучението си. А деца, които не учат и работят, не общуват с връстниците си, тоест те почти нямат приятели. Доклад на ЮНЕСКО сочи, че около 75 милиона деца по света, на възраст за начално образование, остават извън училище.

 

Днешният Ден за борба с детския труд беше отбелязан и в Шумен, където Комплексът за социални услуги реализира проект, свързан с наблюдение на детския труд в България.

 

Според Международната организация по труда, като тежък детски труд се определят всички форми на робство, доставянето или предлагането на деца за проституция или производство на порно, ползването на деца в дейности, свързани с наркотици или такива, които са опасни за здравето и безопасността им и т.н.

 

Всеки, който стане свидетел на експлоатация на детски труд, може да подаде сигнал в Комплекса за социални услуги, в полицията, в Отдела за закрила на детето или в Инспекцията по труда.