Домът в с.Стража да бъде преместен в кв. Въбел, решиха в Търговище
Домът в с.Стража да бъде преместен в кв. Въбел, решиха в Търговище / Диляна Стойчева
Днес бъдещето на децата и младежите от дома в с. Стража отново бе обсъждано. След продължителни дебати в комисиите и сериозна обосновка по време на сесията, общинските съветници на Търговище одобриха възможността те да бъдат преместени в подходяща база в кв. "Въбел". 19 бяха гласовете “за” и 11 “въздържал се”.

През 2006г. междуведомствена комисия, извършваща оценка на специализираните институции в цялата страна, излезе с предписание домът в с.Стража да бъде реформиран с цел подобряването на качеството на институционална грижа и отваряне на институцията за предоставяне на алтернативни грижи в общността. Препоръките включваха и преместване на дома в гр.Търговище.

Преди година местната администрация излезе с предложениетой да бъде преместен в бившия Сградостроителен техникум в града, но то срещна недоволството на живеещите наоколо, а общинските съветници не одобриха идеята. По-късно имаше предложение за извеждане на част от възпитаниците на"Св.Мина" в малки групови домове, тип социални апартаменти, до спортен комплекс “Неделчо Камов”, но и то не бе гласувано, тогава поради липса на кворум. Не успявайки да намери подходящо място, местната администрация излезе с идеята да се извърши преструктуриране на дома на същото място. Проведени бяха обсъждания с представители на социалното министерство и на местни и национални неправителствени организации, за да се търси най-доброто решение за тези изоставени деца и младежи.


Последното предложение на ръководството на Община Търговище бе да се кандидатства по ОП “Регионално развитие” – “Социална инфраструктура” с инвестиционно предложение “Ремонт и реконструкция на сградата на бившето ОУ“Сава Геренов” в кв.Въбел с цел реформиране на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост “Св. Мина” с.Стража. Чрез проекта ще бъдат изградени Дневен център за деца с увреждания, два центъра за настаняване семеен тип и две защитени жилища за младежи, навършили 18г., неподлежащи на реинтеграция.

На сесията днес бе подчертано, че крайният срок за подаване на проектните предложения е 15.10.2008г. и че ако тази възможност се изтърве, вероятно общината ще трябва да търси решение на проблема със собствени средства в размер на най-малко 2 млн.лв., което би било непосилно. Необходимостта от създаване на нормални условия за възпитаниците на дом “Св.Мина” и спазване на европейските изисквания бе изтъкната многократно от зам.-кметовете Стоян Станчев и Йовчо Йовчев, а по-късно и от кмета д-р Мирев. В същото време стана ясно, че жители на кв.Въбел са подписали петиция срещу преместването на децата от дома.

Последва гласуване, при което групата на ДПС и още двама общински съветници гласуваха “въздържал се”, а всички останали “за”. Ако проектното предложение бъде одобрено 63-мата възпитаници на дома ще имат шанс да живеят по-добре.