Денчо Бояджиев заседава в Съвета по децентрализация към Министерски съвет днес
Денчо Бояджиев заседава в Съвета по децентрализация към Министерски съвет днес / Радка Минчева

Кметът на Разград ще участва в първото заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерски съвет, което ще се проведе днес в София - съобщиха от пресцентъра на община Разград. Денчо Бояджиев е един деветимата представители на местната власт, които са постоянни членове на тази институция. Председател на Съвета е министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевенлиев, а заместник-председатели - заместник-министър на регионалното развитие  и благоустройството и представител на органите за местното самоуправление и местната администрация.

В дневния ред на днешното заседание са включени: информация за изпълнението на мерките от Индикативния финансов план за 2009г. на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация и проект на Актуализирана Стратегия за децентрализация и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010 - 2013 г.