Да не се повишават данъците в община Търговище, предлага администрацията
Да не се повишават данъците в община Търговище, предлага администрацията / netinfo
Да не се променя размера на всички данъци, които ще се събират в община Търговище през 2008 г. спрямо същите през 2007 г. – такова е предложението на общинската администрация, записано в проектонаредбата за определяне размера на местните данъци. Тя ще бъде обсъждана на сесия в петък, 15 февруари, от 10:00 часа в зала 74 на Общината. В сайта www.targovishte.bg и на тел. 6 87 00 гражданите могат да дават предложения и да изказват мнения по темата- съобщиха от пресцентъра на общината.

С промяна на Закона за местни данъци и такси от 1 януари тази година на общините се предоставя събирането на местните данъци – върху недвижимите имоти, върху наследството, върху даренията, данъкът върху възмездно придобиване на имущество и върху превозните средства.