Акредитираха професионално направление Филология в ШУ
Акредитираха професионално направление Филология в ШУ / netinfo
Националната агенция за оценяване и акредитация даде официално шестгодишна програмна акредитация на професионално направление “Филология” за образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” по филология във Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Акредитацията е на база на оценка „Много добра”.

Акредитирани са специалностите: Българска, Руска, Английска, Немска и Турска филология, както и Приложна лингвистика в образователно-квалификационната степен “бакалавър” с придобиване на квалификацията “учител”. За магистърските програми акредитацията включва специалностите: Теория и история на литературата, Интеркултурна комуникация, Лингвистика, Лингвистика и масови комуникации, Лингвистика и превод за руска, Английска и Немска филология, Руска литература и култура, Интеркултурни връзки.

Общата оценка “Много добра” е най-високата степен по критериите за програмна акредитация, предвидена в Закона за висшето образование.