/ iStock/Getty Images
55 маломерни паралелки са сформирани през настоящата учебна година в община Търговище. Те са с общ недостиг от 271 деца и са образувани в 12 общински училища.

В 4 от общо 8 училища в населените места в общината има недостиг на ученици във всички паралелки от 1 до 7 клас. Недостиг на деца има и във всички 4 паралелки в училището в село Драгановец, като 3 от тях са и слети.

За дофинансиране и обезпечаване на дейността на маломерните класове община Търговище ще осигури 5800 лв. от бюджета за 2019 г.