WWF подготвя ново разселване на есетри в Дунав
WWF подготвя ново разселване на есетри в Дунав / © Ralf Reinartz

Природозащитната организация WWF България отново започна развъждането на малки есетри, които ще бъдат пуснати в Дунав през следващите месеци. През ноември 2014 г. в Природен парк „Персина“ бяха пуснати над 10 хиляди малки чиги, предвижда се новото разселване да е на 40 000 есетри.

След като новата „партида“ от чиги достигне до размери около 10 cm, всяка от тях ще бъде маркирана със марка с уникален номер. Така след време ще се знае кои чиги са с естествен произход и кои не са. Тази информация е изключително важна, защото в момента почти няма официални данни за състоянието на четирите останали дунавски есетри или за техните места за размножаване.

Най-адекватният начин да се опази един вид е да се опази естествената среда, в която живее. Затова в рамките на този проект се правят и изследвания на местата за размножаване на есетрите.

 

WWF България разселва чигите по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“.