Математическа гимназия „Баба Тонка” получи почетно отличие
Математическа гимназия „Баба Тонка” получи почетно отличие / netinfo
Административният съд в Русе отхвърли оспорването от Математическата гимназия на план-приема в 7 клас в професионалните и профилираните гимназии за тази учебна година.  Делото бе образувано по жалба на Директора на училището Митко Кунчев, след като със заповед на началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева бе намален приемът в учебното заведение с една паралелка. В хода на делото, в подкрепа на РУО бяха конституирани като страни в производството още 19 учебни заведения от общините Русе, Ветово, Сливо поле и Две могили. В мотивите си съдът сочи, че липсват основания за отмяна на заповедта за намаляване на приема. Извършената проверка на законосъобразността на акта е установила, че заповедта е издадена от компетентен орган, в установената форма, при спазване на материалния закон и в съответствие с целта на закона. Няма допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Съдът приема, че доводите на жалбоподателя относно необходимостта от още една паралелка и възможностите на училището да осигури материална база и преподавателски капацитет за реализирането й, е въпрос на целесъобразност на акта, а не на неговата законосъобразност.
Решението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Maтематическата гимназия в Русе "Баба Тонка" създаде прецедент, давайки на съд тазгодишния план прием на гимназиите в града.
През тази учебна година училището, което се нарежда сред най-елитните в страната, има право на прием само в 4, а не в 5 паралелки, както досега.
Според директора на учебното заведение този ход е бил единственият, с който може да защити училището.

"Това е уникално дело засега в България, друго подобно не е имало. Проблемът е, че утвърденият план прием не беше мотивиран. От заповедта на началника не става ясно защо едно училище е заявило 3 паралелки и се одобряват 3, а друго е заявило 5 паралелки и се одобряват 4", обясни директорът Митко Кунчев.