/ РАЛИЗ
Сдружение „РАЛИЗ-БАЛИЗ” участва в Седми европейски форум на социалното предприемачество в София /16-18 април/.Форумът е организиран като съпътстващо събитие на международната конференция на високо равнище "Социална икономика - за икономическа устойчивост и социално включване в ЕС".

Асоциацията изложи предмети и сувенири, изработени от децата и младите хора с интелектуални затруднения, посещаващи социална услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания” в градовете Русе и Сливо поле, които представят повишените умения и възможности на целевите групи, чрез които се създават условия за включване в обществения живот.

РАЛИЗ-БАЛИЗ се представи чрез арт-албум, изобразяващ способностите и интересите на клиентите на ДЦ в гр.Русе и презентация от работния процес в арт и трудотерапевтичните ателиета.

Изложбения щанд бе посетен от г-н Валери Симеонов – Вицепремиер на РБългария, г-н Хасан Адемов-Председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика в Народното събрание на РБългария , г-жа Зорница Русинова и г-жа Султанка Петрова, заместник-министри на труда и социалната политика на РБългария, г-жа Мариен Тайсен – Комисар по заетостта, социалните въпроси, умения и трудова мобилност, други представители на институции, граждани от страната и чужбина.