/ РАЛИЗ
Деца и младежи от сдружение РАЛИЗ-БАЛИЗ посетители на Дневните центрове в Сливо поле и Русе се завърнаха от участие в първия Ability Fest Sofia 2017- фестивал на уменията и предизвикателствата! Събитието се организира от Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Български център за нестопанско право, Лумос, Светът на Мария и Бъди с приятел – България и имаше за цел да се демонстрират уменията на хората с увреждания и да се даде възможност на всички посетител да тестват своите способности чрез специални игри, препятствия, лабиринти, работилници. Сдружение РАЛИЗ- БАЛИЗ се представи с две работилници – „Изработване на еко-фенери” и „Рисуване с точки”.


Посетителите на ателиетата следваха внимателно инструкциите на децата и младежите с увреждания и заедно с тях изработиха картини и изделия, които можеха да вземат като подарък. Важно събитие в живота на децата, младежите, специалисти от социалните услуги в Русе и град Сливо поле и родители беше посещението в Народното събрание. За всички бе изключителна ценно да усетят атмосферата и се запознаят с най-важната в държавата законодателна институция, от чийто решения зависи благополучието на хората и на тези със специфични потребности. Присъствието на младите хора с интелектуални увреждания в сградата на Народното събрание повлия положително върху тяхната самооценка и усещане за гражданска и социална принадлежност.