Софийската фирма Титан ще извозва боклука ни през следващите 7 години
Софийската фирма Титан ще извозва боклука ни през следващите 7 години / netinfo
Община Русе сключи договор за сметосъбиране със софийската фирма „Титан АС”. Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбата на „Русе Пъблик Сървисиз” и „Шеле България” срещу решението за откриване на процедурата за обществената поръчка. Договорът с „Титан” е за 7 години и ще влезе в сила от 1 март.

Според договора софийската фирма се ангажира до 2 месеца да постави за своя сметка GPS устройства на всички автомобили. Община Русе поема отговорността да изгради контролен център, който да обслужва машините. Другите изисквания към новия изпълнител са да закупи и постави нови контейнери тип от различни видове, пластмасови кофи, както и да подмени остарелите съдове. Периодичността на сметосъбиране според сключения договор ще е различна за различните съдове. Контейнерите тип „Бобър” ще се извозват ежедневно, контейнерите тип „Бургаски” ще се извозват два пъти седмично, пластмасовите кофи – на два дни, а кошчетата за смет ще се почистват всеки ден.

Според подписаното спорзумение за неизвършена работа в рамките на десетдневката Общината няма да извърши заплащане и ще налага глоба в размер на 10 % стойността на услугата. Ако не е спазен срокът на работа, санкцията ще е 5% от стойността. Ако е намалено качеството на извършената работа, глобата също ще бъде в размер на 5% от стойността. При констатирано едно и също нарушение за една и съща дейност повече от веднъж в рамките на 10 дена санкцията ще се удвоява.