Служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър излязоха на едночасова предупредителна стачка в Русе.

Те настояват за увеличаване на заплатите им с минимум 20% по одобрен механизъм от синдикалната организация към агенцията. За това е необходим финансов ресурс от 600 000 лева, който да бъде осигурен незабавно чрез постановление на Министерски съвет.

Художник от Русе осъди училище за унищожен стенопис (ВИДЕО)

По думите на началника на службата в Русе Диана Иванова, заплатите на служителите не са се увеличавали през последните две години, което води до текучество. В същото време има нужда от висококвалифицирани кадри, които не могат да се намерят, защото нямат желание да работят за толкова ниски възнаграждения.

В момента в службата в Русе работят 9 души, които получават брутна заплата от 1000 лева, като за инженерните специалности е 1200 лева.

Ако исканията на им не бъдат удовлетворени, те ще преустановят работа и ще обявят безсрочни стачни действия. 
БГНЕС