Сливо поле - Образцова община с най-висок брутен продукт

/ Община Сливо поле

Във Велико Търново се проведе третата от шестте срещи по мащабния национален проект "Образцова община". Целта на проекта е да се откроят добрите практики в българските общини и да се направи обективно сравнение за тяхното развитие.

Ролята на европейския омбудсман и съвременните предизвикателства пред ЕС бяха във фокуса на среща с жителите на Сливо поле

На церемонията бяха оповестени резултатите от проучването за Северен централен район. Класацията е на база сбор от обективно измерими показатели за икономическо развитие, инфраструктура и качеството на живот.

Община Сливо поле

Община Сливо поле е сред големите победители в проекта „Образцова община“. Специалната награда  „Община Сливо поле - община с най-висок БВП на глава от населението“ за Северен централен район беше връчена на Кмета Валентин Атанасов лично от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Като парична стойност на всички продукти и услуги, произведени в една икономика за определен период БВП (Брутният вътрешен продукт) е измерител на икономиката и показател за стандарта на живот.

Това е поредно признание за ръководството и екипа на Община Сливо поле, начело с Кмета Валентин Атанасов. Наградата е присъдена за приноса им за подобряване на икономическата обстановка и повишаване стандарта и качеството на живот на гражданите.

Ева Майдел в Сливо поле: Сливо поле и Ряхово са пример как с европейски средства се подобрява животът на хората

Главният редактор на "24 часа", Борислав Зюмбюлев, направи коментар като каза: „Тази награда е много ценна, защото показателите за добър БВП (Брутен вътрешен продукт)  показват, че Общината се развива в правилната посока“.                                                   

Атанасов коментира: „Този приз е дело на добрите, предприемчиви и трудолюбиви бизнесмени и граждани от Общината“. Наградата се приема като резултат от колективният труд на ръководство на Общината и е подарък за гражданите по случай празника на Община Сливо поле.