Ролята на европейския омбудсман и съвременните предизвикателства пред ЕС бяха във фокуса на среща с жителите на Сливо поле

Сливо поле
Сливо поле

В Сливо поле се проведе събитие, по време на което жителите от общината имаха възможност да се запознаят с дейността на европейския омбудсман.

В. Атанасов: Ремонтът на пътя Сливо поле-Борисово-Черешово трябва да приключи до края на юли

Акцентът беше поставен върху това кога и как може да бъде подадена жалба, като основните условия са, че съответния формуляр може да бъде попълнен на всеки от 24-те официални езика в ЕС, като това не бива да бъде по-късно от две години след като фактът, за който се подава жалбата, е узнат.

Бяха представени и множество конкретни примери от практиката на Ирландия, Чехия, Германия, Франция и Белгия. Беше проведена и дискусия относно бъдещето на Европейския съюз, перспективите за неговото развитие, политиките, свързани с териториалното сближаване, а също и приноса на страната ни по време на председателството на Съвета на ЕС през предходната година.

Ева Майдел в Сливо поле: Сливо поле и Ряхово са пример как с европейски средства се подобрява животът на хоратаНе на последно място беше разискана и възможността за стартиране или включване в европейската гражданска инициатива, която дава шанс на хората от ЕС да оформят облика на Европа, като призоват Европейската комисия да представи законодателно предложение. Това може да се случи, ако дадена инициатива събере 1 милион подписа.

За жителите на Сливо поле особен интерес представляваха и историческите предпоставки около създаването на Европейския съюз, както и цялата хронологическа последователност на събитията до изграждането на неговия съвременен облик.

3000 ядоха курбан за здраве в Сливо поле

Днешната инициативата, която е част от предвидените дейности по  Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз през 2019 г., се реализира съвместно от Областна администрация Русе и Народно читалище „Христо Ботев 1928 г.“, както и с подкрепата на Община Сливо поле, Асоциацията на българските градове и региони и Информационен център „Европа Директно“.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметът на Община Сливо поле Михаил Чиликов и секретарят на Общината Иван Иванов.