Русенска конференция за Баба Тонка влезе в световен бюлетин
Русенска конференция за Баба Тонка влезе в световен бюлетин / Дарик Русе

Русенският научен форум „Жените в Модерността“ е включен в световен бюлетин, съобщиха от Регионалния исторически музей.  Световната федерация за история на жените (International Federation for Research in Women's History) е отбелязала събитието в своето декемврийско издание.

Конференцията в Русе бе посветена на 200 години от рождението на Баба Тонка Обретенова. В бюлетина е отделено място и на публикувания сборник с доклади от конференцията под същото заглавие, който представлява том ХVІІ на Известията на Регионален исторически музей – Русе, от 2013 г.