Димитър Маргаритов
Димитър Маргаритов / netinfo

На 5 май 2017г., петък, председателят на КЗП Димитър Маргаритов организира за първи път изнесена приемна за граждани от Русе и региона.

Събитието ще се проведе от 11.00 ч. до 14.00 ч. в офиса на дирекцията на КЗП в Русе, който се намира на пл. „Свобода” № 6, ет. 5.

През 2016 г. регионалната дирекция Русе на Комисията за защита на потребителите е извършила близо 7400 инспекции в търговски и туристически обекти. 2/3 от тях са свързани с правото на информация на потребителите и защитата им от нелоялни практики, включително при кампании за намаления. Над 1000 от проверките са по направлението безопасност на стоките и около 1500 в заведения за хранене и развлечения и хотели.

Инспекторите са проверили магазини за битови уреди, текстил, обувки, тютюневи изделия, гуми за автомобили, както и ателиета и сервизи за извършване на различни услуги.   

За констатираните нарушения през миналата година са съставени близо 700 акта. Забранена е продажбата на 25 вида опасни стоки, сред които основно бебешки и детски облекла, обувки и аксесоари. Затворени са 12 туристически обекта за липса на категоризация. Около 20 са забранените нелоялни търговски практики във връзка с провеждане на промоции в магазинната мрежа или заблуждаваща информация за вида и категорията на заведения за хранене и развлечения.  

Приблизително 1500 жалби и сигнали са постъпили в регионалната дирекция Русе на КЗП през 2016г. Около половината от тях са за рекламации на дефектни стоки. Най-често потребителите се оплакват от некачествени телекомуникационни устройства, битови уреди и аудио-визуална техника, текстилни продукти, облекла и обувки, както и от различни видове услуги. Над 70% от рекламациите са решени в полза на гражданите.