депо
депо / netinfo
Директорът на дирекция „Екология и транспорт“ Георги Игнатов присъства на откриване на реновираното локомотивно депо. На събитието присъстваха още зам. областният управител на Област Русе Валентин Колев, управителят на БДЖ-товарни превози Любомир Илиев, управителят на БДЖ-пътнически превози Пламен Пашаров, директорът на БДЖ – товарни превози „Ремонт на локомотиви и товарни вагони“ Бойко Стоилов, управителят на Локомотивно депо Русе Пенчо Петров, управителят на транспортен център Горна Оряховица Деян Боев, както и служители в депото.

Реновирани са отделни елементи от депото – сменени са покривните конструкции, както и дограмата, ремонтирани са и помещенията за нощувка и почивка на служителите и машинистите. Работниците са с нови работни облекла, с цел подобряване условията на труд. Целият ремонт възлиза на стойност над 100 000 лв., като всички средства са от БДЖ товарни превози. На събитието бяха представени и два нови локомотива. Общинско предприятие „Комунални дейности“ към Община Русе възстанови улицата пред самото депо.