/ Община Русе
След дълги дебати общинските съветници дадоха съгласието си предприятието „Общински Автотранспорт“ да получи заем от Община Русе в размер на 540 хил. лв., съобщиха от Общината.

Целта е със средствата да бъдат закупени 12 броя тролейбуси втора ръка от Швейцария, които да заменят амортизираните машини от автопарка на предприятието.

Кметът Пенчо Милков защити предложението си, като подчерта, че в управителния съвет на предприятието влизат професори по транспорт в Русенския университет, изследвали и одобрили качествата на машините. На опасенията на общинските съветници за липса на климатизация в тях той отговори, че вече се търсят начини за дооборудването им.

Решиха къде ще бъде новата скейт площадка в Русе

„Русенци вече плащаме заем от 1 млн. лв. годишно, взет от предишното управление. Съгласно закона общината има лимит на кредитите и трябва да бъдем много внимателни за какво бихме използвали една такава възможност“, отговори Пенчо Милков на предложението за закупуване на нови тролейбуси на кредит от общинските съветници.

Предложението бе гласувано на предходната сесия на местния парламент, но не бе прието. Тогава възникнаха идеи от съветниците за закупуване на автобуси, но според директора на „Общински автотранспорт“ Александър Георгиев и заместник-кмета Димитър Недев тролейбусите са по-изгодни за поддържане от предприятието и по-големият им брой ще намали себестойността на превозите.

Срокът за връщане на сумата е 31 декемви 2024 година, а лихвеният процент е 1,24. Според финансовия план на превозвача през 2022 година ще се наложи да бъдат закупени още 8 тролейбуса, за да може общинското предприятие да обслужва ефективно гражданите съгласно новата транспортна схема.