Обща трудова борса организира Бюрото по труда
Обща трудова борса организира Бюрото по труда / netinfo
Обща трудова борса организира Дирекция “Бюро по труда”-Русе. Тя ще стартира в 10:30 часа в сградата на Военния клуб клуб на ул.”Одрин” 4. Поканени за участие са повече 30 работодатели от сферата на машиностроенето, химическото производство, хотелиерството и ресторантьорството, хранително-вкусовата промишленост, мебелното производство, строителството, търговията, от домове за социални услуги, охранителни фирми и др., които имат или предстои да обявят свободни работни места.

Очаква се борсата да бъде посетена от над 200 търсещи работа безработни, учащи, пенсионери и заети лица, които търсят работа. Те са предварително подбрани и поканени от трудовите посредници в зависимост от тяхната професионална ориентация и търсенето от страна на работодателите. Хората търсещи работ ще имат възможност да контактуват директно с работодателите и да предоставят документи за кандидатстване за работа - молба и автобиография. Работодателите ще могат да направят подбора за незаетите си длъжности още в деня на борсата.

Подобна борса бе проведена през септември 2006 г. В нея взеха участие 16 работодатели, в т.ч. един от Румъния и 260 търсещи работа лица. В резултат на мероприятието 42 души си намериха работа.