Мъртъв пеликан е намерен край Русе
Мъртъв пеликан е намерен край Русе / netinfo
Мъртва птица от защитения вид къдроглав пеликан е намерена в близост до понтона на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – Русе вчера. Сигналът е препратен на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе (ОДБХ), която има компетентности по време на епизоотична обстановка. Експертите на ОДБХ ще извършат необходимите изследвания на мъртвия екземпляр, за да установят причината за смъртта. В момента със заповед на министъра на земеделието и храните са въведени ограничения за лов, посещения и други разпоредби, във връзка с констатирани огнища на болестта инфлуенца (грип) при домашни и диви птици в България. Ограниченията за достъп на външни лица и извършването на любителски риболов се запазват и на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ и други водоеми, където има струпвания на диви птици. Езерото Сребърна все още е замръзнало и е рано да се говори за начало на размножителния период на пеликаните. Те са разпръснати по поречието на река Дунав в търсене на храна. Важно е да се знае, че при намерено мъртво животно, по време на епизоотична обстановка, компетентност имат регионалните структури на МЗХ. В случай, че няма такава ситуация, съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, РИОСВ са компетентните органи за разпореждане с екземпляри от защитени видове, намерени мъртви или в безпомощно състояние. В такива случаи, законът предвижда екземплярът да се пусне на свобода в подходящ район, изпратен за лечение или отглеждане в спасителен център, предоставен на научна организация или училище или природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки или оставяне на мястото, където е намерен или убит.