Нощ на прилепите в Русе
Нощ на прилепите в Русе / РИМ Русе
Поредица от занимателни работилнички и образователни игри ще провокират интереса на малките посетители на музея към тайнствения живот на прилепите. Децата ще имат възможност да направят домино и да изработят макет на прилеп от глина. Играта „Да бъдеш прилеп“ ще даде възможност на посетителите да влязат в тунела на бозайниците и да открият тяхната храна. Специално изграден тунел в Лапидариума ще помогне на гостите на музея да разберат как летящите бозайници се ориентират в тъмното и с какво се хранят. Присъстващите ще имат възможност да „маркират“ прилепи и да научат повече за методите за улавянето им. Предвиден е също Face Painting „С лице на прилеп“. Малките и големи посетители ще следят прилепи чрез ултразвуков детектор. Международната нощ на прилепите се провежда за 22 път. Нощта на прилепите се провежда всяка година в повече от 30 страни, съгласно Споразумението за опазване на прилепите в Европа (EUROBATS), влязло в сила за България от 1999 г. за опазване на прилепите в Европа чрез серия от дейности за опазване на видовете. Целта е да се популяризира пред широката общественост идеята за опазване на популациите на европейските видове прилепи и да се утвърдят и разширят познанията на гражданите по отношение на био разнообразието и заобикалящата ни природна среда. 2011 и 2012-та са обявени за Години на прилепите от Програмата за околна среда на обединените нации (UNEP), от Конвенцията за опазване на мигриращи видове диви животни (CMS) и от Споразумението за опазване на прилепите (EUROBATS).– 33 от всички 35 вида прилепи, познати в Европа, се срещат в България, което нарежда страната на второ място в Европа що се отнася до видовото разнообразие МЕЖДУНАРОДНА НОЩ НА ПРИЛЕПИТЕ 2018 г. (ПРОГРАМА) 17.00 - 19.30 ч. – Занимателна работилница за изработване на домино на прилеп Място: Лапидариум, Исторически музей 17.00 – 19.00 ч. – Ателие за изработване на макети на прилеп от глина Място: Лапидариум, Исторически музей 17.00 - 19.30 ч. – Игра в тунел „Да бъдеш прилеп” – деца изучават как се ориентират прилепите в пространството и каква е тяхната храна Място: Лапидариум, Исторически музей 17.00 – 19.30 ч.– С лице на прилеп – фейспейнтинг Място: Лапидариум, Исторически музей 17.00 - 19.30 ч. – Образователни игри –Място: Лапидариум, Исторически музей 18.00 - 20.00 ч. – Маркиране на „прилепи“ и методи за улавянето им Място: Лапидариум, Исторически музей 19.30 – 20.00 ч. – "Следене на прилепи" и демонстрация на работа с ултразвуков детектор за установяване на прилепи. Място: Лапидариум, Исторически музей