Конференция Жените в модерността в музея
Конференция Жените в модерността в музея / Дарик Русе, архив

Научна конференция „Жените в модерността”, посветена на 200 години от рождението на Баба Тонка Обретенова ще се проведе в Регионален исторически музей, началото е в 10 ч. В програмата са включени близо 20 доклада от различни специалисти. От 13 часа в музея ще бъде открита и изложба „Следи на времето. 200 години от рождението на Баба Тонка“

Програма:

проф. д.и.н. Гатя Симеонова (Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН) - За Баба Тонка с подновено преклонение.

проф. д-р Красимира Даскалова (СУ ”Св. Кл. Охридски”) - Жените и модерната история на България. Биографията като история: случаят с Цола Драгойчева.

Веселина Антонова (Държавен архив – Русе) - Баба Тонка Обретенова в колективната памет на България.

доц. д-р Жоржета Назърска, (Университет по библиотекознание и информационни технологии - София) - „Различната жена”: Стериотипи за непълноценната женственост в българския културен контекст (ХІХ-средата на ХХ век)

проф. д-р Милена Кирова (Софийски университет „Св. Кл. Охридски)

Социалистически реализъм и алтернативни тенденции в женската лирика от 60-те и 70-те години на ХХ век.

Дискусия

12.30 – 13.00

13.00 – Откриване на изложба „Следи на времето. 200 години от рождението на Баба Тонка“

Място: зала „Русе“, Исторически музей, II етаж.

Обедна почивка

13.00 – 14.30

Второ заседание 14.30-16.00

Място: зала „Княз Александър І”, Регионален исторически музей – Русе

Мариана Димитрова (Регионален исторически музей - Русе) - Жените в спорта (по примера на Русе).

Десислава Тихолова (Регионален исторически музей - Русе) - Жените в съвременните цигански общности.

Искра Тодорова  (Регионален исторически музей - Русе) – Медийни образи на жените, по материали от в. „Русенска поща”.

Ренета Рошкева (Регионален исторически музей - Русе) - Жените в медицината (по примера на Русе)

ас. д-р Ася Асенова (Софийски университет) - Жени и биотехнологии.

д-р Светла Балуцова (Център за академични изследвания) - Образът на несемейната майка в социалистическото медийно пространство

Дискусия 16.00 – 16.15

Кафе пауза 16.15 – 16.30

Трето заседание 16.30 – 18.30

Място: зала „Княз Александър І”, Регионален исторически музей – Русе

гл.ас. д-р  Надежда Александрова (СУ ”Св. Кл. Охридски”) - Жените авторки в периодиката на Възраждането.

Теодора Бакърджиева (Регионален исторически музей - Русе) - Жените като страна в брачните проблеми и разводът като изход (с поглед към Русе през ХІХ век).

доц. д-р Анелия Касабова (Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН) - Жените в творчеството на фотографите Карастоянови (1850-1920).

проф. д-р Ирина Генова (Институт по изкуствознание при БАН и НБУ) - "Дигитални натюрмоти" от Надежда Ляхова - образи на жени.

доц. д-р Ана Лулева (Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН) - Модерност и патриархалност в перспективата на малкия български град в края на ХIX - началото на ХХ век.

доц. д-р Кристина Попова (Югозападен университет „Н. Рилски”, Благоевград) - Една женска здравнополитическа утопия: здравният център в Голямо Конаре 1933 - 1936 г.

доц. д-р Илияна Марчева (Институт по история при БАН) - Еманципацията на жените в условията на социалистическата модернизация (по повод анкета с жени на ръководни длъжности от 1974 г.).

доц. д-р Николай Ненов (Регионален исторически музей – Русе) - „Баба Марта съм цял живот”.

18.30 – 19.00 Дискусия

20.00 ч.  Работна среща по актуални проблеми на джендър изследвания и