щаб за зимната подготовка
щаб за зимната подготовка / netinfo
В Заседателна зала на Община Русе се проведе съвещание, свикано от кмета на Община Русе Пламен Стоилов с щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, кметове на кметства и ръководителите на ведомства, организации и фирми по организация на подготовката на Община Русе за зимен сезон 2017 – 2018 г. Присъстваха още заместник-кметът по комунални дейности Наталия Кръстева, директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров, началникът на дирекция „Екология и транспорт“ Георги Игнатов, началникът на отдел „Управление при кризи“ Петко Добрев и други.

По време на срещата беше представен доклад за изпълнението на дейностите по подготовката на Община Русе за зимен сезон 2017-2018 г.; бяха изслушани представителите на фирмите за снегопочистване и зимно поддържане („Берус“ ЕООД; „Пътно поддържане“ ЕООД- Русе; „Русе Пъблик Сървисис“ ЕООД; Консорциум „Паркстрой“ ЗЗД; ОП „Паркстрой“), кметовете и пълномощниците на кмета по населените места, представителите на дружества, организации и фирми („Енерго Про“ ЕАД – клон Русе; „ВиК“ ЕООД – Русе; „Овергаз север“ ЕАД – Русе; „Топлофикация“ ЕАД – Русе; ОПУ – Русе; ОД на МВР Русе; РД ПБЗН Русе; Електропреносен район- Русе).

Присъстващите бяха запознати и с проект на заповед на кмета за осигуряване нормални условия за живот на територията на община Русе през есенно-зимния сезон, в която са описани ангажиментите на отговорните институции и лица. В резултат на опита от предходни години, г-н Спасимир Димитров описа действията, които следва да бъдат предприети, като наблегна да се вземат под особено внимание проблемните участъци, както и осъществяването на по-строг контрол. Той призова за коректно изпълнение на договорите и ангажиментите от отговорните институции и фирми и прие от присъстващите отчети за налична техника, материали и човешки ресурс.

От думите на г-н Стоилов стана ясно, че при усложнена зимна обстановка гражданите ще могат да ползват платените зони за паркиране безплатно, както и двата общински подземни паркинга, с цел улесняване на техниката при почистването на малките улици. Той призова за особено внимание при почистването на тротоарите и спирките, като отново припомни, че ще бъдат налагани сурови санкции и няма да бъдат изплащани възнаграждения на фирмите, които не предприемат коректни и навременни мерки при настъпила зимна обстановка. „При тежка зимна обстановка привеждането на града в нормално състояние изисква време и за това разчитам на отлична организация и съвестно изпълнение на поетите ангажименти“, категоричен беше той. Русенският градоначалник сподели още, че до седмица ще бъде подписано споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура“, която ще ремонтира и положи нова маркировка на булевард „България“.