Кметът на Силистра призова гражданите да се погрижат за безопасността на сградите
Кметът на Силистра призова гражданите да се погрижат за безопасността на сградите / Дарик Русе, Искра Георгиева, архив

Кметът на Община Силистра се обърна към съгражданите си във връзка със състоянието на сградите в общината. Ето и текста на обръщението: „Във връзка със зачестилите напоследък случаи на възникнали аварийни ситуации с обитаеми и необитаеми сгради призовавам собствениците и наемателите да извършат огледи или да организират такива за предприемане на незабавни мерки за отстраняване на появили се дефекти по време на експлоатационния им период.

На такъв преглед подлежат всички сгради, особено многоетажните жилищни блокове – за появили се пукнатини, деформации, състояние на парапетите на тераси и др. Напомняме Ви, че съгласно Закона за етажната собственост и чл. 195 от Закона за устройство на територията, всички Собственици на жилища са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал.1 - 3, ...”

Препоръчително е при огледа на сградите да участва и Проектант-конструктор. Препоръчваме на собствениците и наемателите отстраняването на появилите се дефекти да бъде извършено от лицензирана фирма.”

С уважение

д-р Юлиян Найденов

Кмет на Община Силистра