/ netinfo
От днес до 20 септември, от 10:00 до 16:00 часа, с местоположение: Русе, ул. „Шипка“ № 33, ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране.

Русе ще включи отново в националната кампания „Да изчистим България заедно“

Община Русе приканва всички физически лица, притежаващи посочените в таблицата видове опасни битови отпадъци, да ги предадат в мобилният събирателен пункт. http://www.ruse-bg.eu/bg/events/175/18/15270/index.html