Трудова мобилност през границата
Трудова мобилност през границата
В Русе се проведе третата от поредица информационни срещи на Агенция за трансгранична трудова мобилност „ВИЗА“ – звено към Българо-румънска търговско-промишлена палата. Събитието на тема „Трудова мобилност през границата“ привлече близо 60 представители на бизнеса от региона, предприемачи и други заинтересовани страни.


В откриващите си слова г-жа Елеонора Иванова, изпълнителен директор на Българо-румънска търговско-промишлена палата, наблегна на услугите на Агенция ВИЗА, насочени към работодателите, и експертизата на Палатата в консултирането на български и румънски фирми, които развиват бизнес на съседния пазар.


Гостите имаха възможност да научат за процедурите и необходимите документи за назначаване на граждани на ЕС и трети страни в България и в Румъния. Д-р Мария Радева, преподавател по трудово право в РУ „Ангел Кънчев“ и г-жа Симона Лехнюк, главен партньор в адвокатската кантора „Макгрегър и партньори“, очертаха също така практиката в командироването на граждани от двете страни в ЕС и сравниха разходите за работодателя в случай на командироване или на временно наемане на персонал в другата държава.


Междукултурните различия и езиковата бариера бяха посочени като преодолими препятствия пред бизнеса между двете страни от експерта Юлия Баховски. Според нея Румъния е страна, в която марките имат значение за потребителското поведение, и призова аудиторията „Накарайте потребителите да се влюбят във Вашата марка, а за целта не пречи и вие да се влюбите в Румъния!“.


Г-жа Стела Юлзари, консултант към Мърсър, Марш България ЕООД, представи конкретни данни за нивата на възнагражденията и допълнителните социални придобивки в рамките на проучване, в което през 2018 година са участвали 308 компании от цялата страна. Според проучването, в което работодатели сами докладват политиката си за сформиране на трудови възнаграждения, 25% от фирмите в Североизточна България са увеличили заплатите на служителите си с 8%. Отново близо ¼ от фирмите в сектор „Производство“ в същия регион са докладвали увеличение е в размер на 10%.


Наемането и внедряването в работния процес на чужденци не е мисия невъзможна“ увери Светлозар Димитров, управител на фирма ИнАут Трейд ООД, в която работи екип от румънски граждани, които пътуват ежедневно до работните си места, преминавайки границата. Г-н Димитров препоръча на българските фирми, които изпитват глад за квалифицирани кадри да гледат по-уверено към северната ни съседка и да не пренебрегват потенциала на младите хора в крайдунавските региони.
 
В Румъния също има недостиг на персонал, особено в секторите строителство, хотелиерство и ресторантьорство.“ заявиха чрез видеоконферентен мост експертите от партньорската Асоциация за устойчиво развитие в Слатина, Румъния.


Агенция за трудова мобилност „ВИЗА“ продължава своята дейност в насока свързване на работодателите и търсещите работа от двете страни на р. Дунав като до края на юни 2019 ще предлага своите консултантски услуги и практическо съдействие за работодатели напълно безплатно.