Факултет “Бизнес и мениджмънт” на РУ стартира работа по международен проект за корпоративна социална отговорност
Факултет “Бизнес и мениджмънт” на РУ стартира работа по международен проект за корпоративна социална отговорност / DarikNews

Екип на факултета по Бизнес и мениджмънт на университета участва в първата работна среща по проект Edu4Society – „Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности”. Образователната инициатива е финансирана по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ. Партньори на русенския екип ще бъдат още и две обучителни организации и софтуерна компания от Румъния, както и университетът Марибор (Словения).

В следващите 24 месеца консорциумът ще изготви адаптирана учебна програма по Корпоративна социална отговорност, ще проведе пилотни проучвания сред няколко десетки бизнес организации от държавите-участнички и въз основа на това ще може да изготви съвременни образователни решения, съдържащи адаптирани към спецификата на Дунавския регион подходи и казуси за анализ. Съществен принос от работата на преподавателите и представителите на бизнеса ще е създаването на единна онлайн обучителна платформа, която да е достъпна за студенти и заинтересовани лица от няколко държави по поречието на р. Дунав.

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.ректор по научноизследователска работа, ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и гл. ас. д-р Свилен Кунев.