/ Дарик Русе, Искра Георгиева, архив
След поредица от разговори с представителите на етажната собственост на бившето общежитие на ул. „Гоце Делчев“ №35 в Русе за покриване на натрупания дълг за електроенергия, ЕНЕРГО-ПРО изчерпи законовите възможности за намиране на решение, което да гарантира интересите на двете страни, се казва в писмо до медиите.

Дружеството изпрати уведомително писмо до титуляря на партидата „Рали 2003“ ЕООД, с което го уведомява, че предстои прекъсване на електрозахранването на сградата, поради натрупани просрочени задължения в размер на над 48 000 лева.

Напомняме, че краен собственик на фирма „Рали 2003“ ЕООД е Явор Блъсков и плащанията на сметките на блока на ул. „Гоце Делчев“ №35 постъпват по партидата на фирмата. Задълженията са натрупани от март 2018 г. До 30.06.2018 г. „Рали 2003“ ЕООД е купувала ток на свободен пазар от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, а от юли 2018 г. – на регулиран пазар от „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД.

Предвид факта, че компанията няма никаква връзка с титуляря на партидата, е предложена възможност за уреждане на задължението, като всички собственици и ползватели на обекти в сградата заплащат ежемесечно текущото потребление и част от натрупания дълг.

Въпреки усилията на електроснабдителното дружество през последните два месеца да постигне споразумение с представители на етажната собственост, решение на проблема не се намери, а дългът продължава да расте.

Прекъсването на електрозахранването е крайна мярка, която не е желана и от двете страни, но тя вече е неизбежна, след като в продължение на една година ЕНЕРГО-ПРО субсидира „Рали 2003“ ЕООД и живеещите в сградата, доставяйки електроенергия, която не се заплаща. ЕНЕРГО-ПРО прибягва до тази мярка поради изчерпване на всички други законови възможности за уреждане на финансовите взаимоотношения и реалния риск нарастващият дълг да стане несъбираем.