/ ThinkStock/Getty Images
За един месец експерти на РИОСВ-Русе са се отзовали на сигнали и са спасили 10 екземпляра от защитени видове птици, съобщиха от инспекцията.

Сред тях са 7 домашни кукумявки и 2 горски ушати сови - млади екземпляри, които са паднали от гнезда.

Една от спасените птици е от вида бял щъркел, която е намерена в землището на с. Нова Черна, блъсната от превозно средство. Птиците са успешно транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Експертите на екоинспекцията наблюдават няколко гнезда на бели щъркели и съдействат на кметствата за укрепването на гнездата чрез поставяне на платформи от електроразпределителното дружество.

 
БТА