Двама общински съветници промениха групите си

/ netinfo
Двама общински съветници промениха принадлежността към групите си днес на заседание на Общински съвет-Русе. В началото на сесията председателят на ОбС чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев обяви, че са постъпили две заявления в Общински съвет-Русе.

Директорът на СУ с преподаване на източни езици и култури „Васил Левски“ Галин Ганчев напусна групата на Реформаторите и се присъедини към групата на ГЕРБ. Началникът на Регионално управление на образованието - Русе д-р Росица Георгиева напусна Реформаторския блок и стана част от групата на „Патриотите, ВМРО и Глас народен“ в Общински съвет-Русе.