/ iStock/Getty Images
Детските градини на територията на Община Русе ще използват електронни дневници през учебната 2021/2022 година, съобщиха от Общината.

Общината бе одобрена за въвеждането на дневниците, след като кандидатства по националната програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" към Министерството на образованието и науката.

Община Русе инвестира близо 300 000 лв. в ремонт на детски градини и ясли

Електронните дневници ще улеснят работещите в детските градини и родителите. Всеки потребител, използвайки собствена система за идентификация, ще може да следи за месечната посещаемост, учебния график, предлаганото меню, здравния статус и други.

Системата осигурява и бърз достъп до календара със събития в детската градина - празници и родителски срещи.