Дават награда за дизайн на регионална марка
Дават награда за дизайн на регионална марка / netinfo
Клуб „Приятели на Народен парк „Русенски Лом” в партньорство с Дирекция на Природен парк „Русенски Лом” обявяват Конкурс за дизайн на лого и мото за регионална марка.

Инициативата се осъществява по проект „Лого за регионална марка на Природен парк „Русенски Лом”, финансиран от фондация „Екообщност”. Всички предложенията ще бъдат „качени” на интернет страницата на защитената територия – www.lomea.org.

Творбите могат да се изпращат на електронната поща info@lomea.org или на адреса – Русе 7000, бул.”Скобелев”7. Обсъждането и гласуването за тях също ще става в глобалното пространство. В началото на октомври комисия ще обобщи резултатите.