44 точки в дневния ред на общинската сесия
44 точки в дневния ред на общинската сесия / netinfo
Създаването на доброволни формирования за защита на населението при бедствия ще бъде обсъдено на заседанието на общинския съвет. Старейшините ще гласуват и откриването на процедура за приватизация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, както и преобразуването на общински детски градини.

Приемане на институционални проекти и проекти за реформиране и преструктуриране на домовете за деца, лишени от родителски грижи е друга точка от дневния ред. Предстои и актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Русе.