/ iStock/Getty Images
Обитателите на разградския зоокът са повече от сто
Зоокътът в Разград получи лиценз за следващите пет години от Министерството на околната среда и водите, съобщи зам.-кметът на общината Мирослав Грънчаров. Документът важи до септември 2025 година. Той удостоверява годността на зоокъта за отглеждане на диви животински видове извън естествената им среда, както и размножаването им при контролирани условия.

Грънчаров посочи, че във връзка с издаването на лиценза през последните години общината е изпълнила всички препоръки и указания, дадени от МОСВ, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Русе и Областната дирекция по безопасност на храните. В изпълнение на препоръките са сключени договори с биолог и зоониженер.

Изградени са нови клетки на лъвовете и са разширени огражденията за елените и ламите, като по този начин са изпълнени изискванията за необходима площ съобразно броя на животните. В част от клетките на лъвовете е насипан пясък, поставени са стволове на дървета за катерене, както и играчки за занимания. За птиците са изградени нови волиери, като са изработени и специални приспособления за занимания на пернатите. Сред изпълнените препоръки е и регистрацията на зоокъта като животновъден обект. Разработена е и стратегия на общината за развитие на зоокъта за периода 2018-2020 година.

Зам.-кметът сподели, че обитателите на разградския зоокът са повече от сто. Най-многобройни - 70, са представителите на птичия свят. Сред тях може да се видят индийски паун, гълъби, токачки, колхидски фазан, различни породи кокошки. Има и 15 водоплаващи птици. Посетителите се радват още на благородни елени, лами, елени лопатари, виетнамска свиня и пони. Тези, които събират най-много погледи са двата лъва. През тази година в зоокъта са родиха и се развиват добре два елена лопатари и лама, каза още Грънчаров.

Той посочи, че за животните се полагат ежедневни грижи от четирима работници -гледачи, които са преминали курс на обучение за хуманно отношение и защита на животните. Здравословното им състояние се следи от ветеринарен лекар, храненето от зооинженер, а условията на отглеждането, осигуряването на адаптирана среда и размножаването на животните се контролират от биолог.

В зоокъта са осигурени необходимите условия за зимните месеци. Подсигурени са достатъчно количество храна и отопление за всички животни, допълни зам.-кметът.
БТА