Престъпленията през април – наполовина по-малко от преди година

Престъпленията през април – наполовина по-малко от преди година
Престъпленията през април – наполовина по-малко от преди година / Радка Минчева
Наполовина по-малко са престъпленията, станали в Разградско през април тази година в сравнение със същия месец през 2018 г. това отчете заместник-директорът на ОДМВР-Разград Константин Костов. Регистрираните криминални престъпления миналия месец са 61, а за април 2018 г. са били 119.
С 48,73% по-малко са извършените през април престъпления спрямо миналия април. Коефициентът на престъпност или брой престъпления на 100 хил. души е 47,24 престъпления – съобщи заместник-директорът на ОДМВР-Разград комисар Константин Костов.
Разкрити са 23 от регистрираните през месеца престъпления, което е 37,70% разкриваемост. През периода са разкрити и 36 престъпления от минал период.
Престъпленията против личността за месец април са 9, за 2018г. са били 14, или намаление с близо 36%. Разкритите от тях са 2, което е 22,22% разкриваемост.
Престъпленията против собствеността са 18 и са с относителен дял от 30% спрямо общия брой регистрирани криминални престъпления за периода. През април 2018г. регистрираните престъпления са били 37. Намалението е с 19 престъпления или 51%. 
За месеца е регистриран един грабеж, като извършители на деянието са установени.
При кражбите намалението е с 10 престъпления или 40%. 15 са извършените през месеца кражби, през 2018 г. са били 25. Намалението при домовите кражби е със 62,50%. Регистрирани са 3 домови кражби за месеца, като за 2018 г. са били 8. Взломните кражби също са 3, като за април 2018 г. са били 4. Разкрити са 4 от извършените през месеца кражби или 26,67% разкриваемост. Общо през месеца са разкрити 15 кражби, 4 от регистрираните през периода и 11 от минал период.
През април е регистрирана една измама и нито една  телефонна измама.
Най-висок дял от 52% спрямо общия брой регистрирани през периода имат общоопасните престъпления. За месец април те са 27, а за същия период на 2018 г. са били 59, което е намаление с 49%. По видове общоопасни престъпления разпределението е следното:
С най-голям относителен дял в тази група престъпления са тези с използване чужди регистрационни номера на МПС - регистрирани са 10 бр. срещу 19 бр. за 2018 г., което е намаление с 47%.
При престъпленията, свързани с притежание и разпространение на  наркотични вещества, се отчита увеличение с 33,33%. Регистрирани са 4 престъпления по линия „Наркотици“. За април 2018 г. регистрираните престъпления за притежание и разпространение на  наркотични вещества са били 3.
През месеца е регистриран един палеж, като за 2018 г. са били 5 или има намаление с 80%.
За април е регистрирана една  кражба на МПС.
Образувани са 2 бързи производства за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила.
Установените извършители на регистрирани през периода престъпления са 23. Общо през месеца са разкрити 62 престъпления, а установените извършители са 65 (вкл. регистрирани през предходни периоди).
24 лица са били задържани в поделенията на ОДМВР Разград за срок до 24 часа на основание чл.72, ал.1 от ЗМВР.