/ netinfo
Агенцията по заетостта и Комисиите по заетостта стартираха второто за 2018 г. проучване сред работодателите на потребностите от работна сила - съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.

Пилотно допитване се проведе онлайн през месец февруари, обобщените резултати от него бяха публикувани на сайта на Агенцията по заетостта. Резултатите от анкетирането се използват при определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с целите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие.

Припомняме, че в Област Разград план-приемът след 7 клас бе съобразен с резултатите от първото проучване, в което участваха над 160 икономически субекта. Целта на проучването е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от бизнеса кадри. Попълването на анкетата не отнема много време, въпросите са 10.

Анкетата започна на 1 август, продължава до 17 септември. До 12 октомври работна група от експерти обобщава резултатите и ги представя за обсъждане на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Въпросите от проучването са публикувани на сайта на Областна администрация-Разград ТУК.