Сигнал за бомба намали работното време на съда в Разград
Сигнал за бомба намали работното време на съда в Разград / Радка Минчева
Окръжен съд-Разград си търси специалист „Връзки с обществеността”. Процедурата за избор на PR е обявена за втори път, след като веднъж не се стигна до назначаване на новата за институцията длъжност, преди по-малко от месец и двамата допуснати кандидати се отказаха след последния етап от конкурса.
Вторият конкурс е с по-разширени изисквания за образователен ценз, допуска се кандидатът да е както със завършена степен „Магистър”, така и „Бакалавър”. Широка е и палитрата от специалности: „Хуманитарни, Социални, стопански и правни науки с професионални направления: филология, история, философия, социология и науки за културата, психология, политология, обществени комуникации и информационни науки; журналистика, връзки с обществеността, право, публична администрация, медии и масови комуникации, публична комуникация, културология,изкуствознание; или по сходни специалности и специализации”.
Конкурсът преминава в два етапа, първият е по документи, а вторият има две части – създаване на прессъобщение и събеседване с допуснатите кандидати.
Минималният размер на основната заплата за длъжността е 1011 лева. Срокът за подаване на документи е 30 дни от датата на публикуване на обявата, която е качена на сайта на Окръжен съд-Разград на 5 юни.
Вижте цялата обява ТУК.