/ УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
Община Разград предприема мерки за активизиране на ваксинацията срещу коронавирус в региона.

Кметовете и кметските наместници по населени места  трябва да изготвят списъци на желаещите за ваксиниране лица и да съдействат на РЗИ – Разград и ЦСМП - Разград при извършването на ваксинациите от мобилни екипи в малките населени места.

Директорите на училищата и детските заведения със съдействието на медицинските специалисти ще организират  информационна кампания за ползите от ваксинирането на педагогическия и непедагогически персонал и да изготвят списъци на желаещите за ваксиниране лица и техните семейства.

Всички общински институции и предприятия, директори на социални услуги  също ще изготвят списъци на желаещите за ваксиниране лица и техните семейства.

Здравните медиатори ще разпространят информационна листовка с инструкции за начина и ползите от ваксинацията срещу короновирусната инфекция.

Ваксинацията срещу COVID -19 в Разград  се извършва в специализиран кабинет към МБАЛ – Разград и при личните лекари.

Имунизационният кабинет в МБАЛ- Разград работи  до 22 часа, с цел улесняване на работещите граждани.
 
община Разград