Части на Разград ще бъдат с нарушено водоподаване, от „Водоснабдяване-Дунав“.

Причината е теч на вода от аварирал водопровод, захранващ южната част на града и налагащи се ремонтни дейности.

Спирането на водата ще се съчетае с други ремонти, за да се избегне ново прекъсване на водоснабдяването. 

Очакванията на ръководството са ремонтните дейности да приключат до края на работния ден, когато ще започне бавното възстановяване на захранването, а водопроводът да достигне до нормални експлоатационни характеристики до 20:00 часа на същия ден.

От дружеството допълват, че промяната на скоростта на движение на водата в провода при пускане и спиране е неизбежна причина за замътването ѝ.
БТА